Radom: Utrzymanie wód i urządzeń melioracji podstawowych na terenie Inspektoratu WZMiUW w Przysusze. 576317-N-2017

Publikacja dnia: 25 sierpnia 2017

Numer/Znak sprawy: 576317-N-2017
Rodzaj: usługi
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 25-08-2017
Tryb udzielania: przetarg nieograniczony
Przetarg podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 04-09-2017 r., godz. 10:00
Status: ogłoszony
Podpisał: dyr. Czesław Kwiecień
Dotyczy: Oddział Radom

Wprowadził: Michal Kowalik 25 sierpnia 2017
Opublikował: Michał Kowalik 25 sierpnia 2017
Liczba odwiedzin: 1309