Polska-Radom: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami. 2017/S 159-328736

Publikacja dnia: 22 sierpnia 2017

Numer/Znak sprawy: 2017/S 159-328736
Rodzaj: usługi
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 18-08-2017
Tryb udzielania: przetarg nieograniczony
Przetarg podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 08-09-2017 r., godz. 10:00
Status: ogłoszony
Podpisał: dyr. Czesław Kwiecień
Dotyczy: Oddział Radom

Wprowadził: Michal Kowalik 22 sierpnia 2017
Opublikował: Michał Kowalik 22 sierpnia 2017
Liczba odwiedzin: 1629