Polska-Płock: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami. 2017/S 146-302154

Publikacja dnia: 16 sierpnia 2017

Numer/Znak sprawy: 2017/S 146-302154
Rodzaj: usługi
Tryb udzielania: przetarg nieograniczony
Przetarg podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 21-08-2017 r., godz. 10:00
Termin zakończenia: 08-12-2017 r.
Wadium: 7 650,00 PLN
Inne: CPV: 90721800
Status: ogłoszony
Podpisał: dyr. Artur Rychlewski
Dotyczy: Oddział Płock

Wprowadził: Michal Kowalik 13 sierpnia 2017
Opublikował: Michal Kowalik 16 sierpnia 2017
Liczba odwiedzin: 1324