Działania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie Oddziału Ostrołęka – powiat ostrołęcki i przasnyski. 583237-N-2017

Publikacja dnia: 5 września 2017

Numer/Znak sprawy: 583237-N-2017
Rodzaj: usługi
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 05-09-2017
Tryb udzielania: przetarg nieograniczony
Przetarg podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 13-09-2017 r., godz. 10:00
Status: ogłoszony
Podpisał: dyr. Sławomir Lipka
Dotyczy: Oddział Ostrołęka

Wprowadził: Michal Kowalik 5 września 2017
Opublikował: Michał Kowalik 5 września 2017
Liczba odwiedzin: 1054