Radom: Roboty w zakresie utrzymania urządzeń melioracji podstawowych na terenie Oddziału Radom WZMiUW w Warszawie. Część 1-3. 566370-N-2017

Publikacja dnia: 17 sierpnia 2017

Numer/Znak sprawy: 566370-N-2017
Rodzaj: roboty budowlane
Tryb udzielania: przetarg nieograniczony
Przetarg podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 25-08-2017 r., godz. 12:00
Termin zakończenia: 30-11-2017 r.
Wadium: 19 800,00 PLN
Inne: CPV: 45240000-1
Status: ogłoszony
Podpisał: dyr. Czesław Kwiecień
Dotyczy: Oddział Radom

Wprowadził: Michal Kowalik 13 sierpnia 2017
Opublikował: Michal Kowalik 17 sierpnia 2017
Liczba odwiedzin: 1470