Płock: Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-9+000 Etap II (uzupełnienie). 584240-N-2017

Publikacja dnia: 6 września 2017

Numer/Znak sprawy: 584240-N-2017
Rodzaj: roboty budowlane
Tryb udzielania: przetarg nieograniczony
Przetarg podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
Termin składania ofert: 21-09-2017 r., godz. 10:00
Status: ogłoszony
Podpisał: dyr. Artur Rychlewski
Dotyczy: Oddział Płock

Wprowadził: Michal Kowalik 6 września 2017
Opublikował: Michał Kowalik 6 września 2017
Liczba odwiedzin: 1647