Uzyskanie uzgodnienia

Wnioski o uzgodnienia należy przesyłać bezpośrednio do właściwego terenowo Inspektoratu WZMiUW w Warszawie.