Stan ilościowy wód i urządzeń

P1040012P1040012

Tabela 1
Stan ilościowy wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych (wg stanu na 31.12.2016 r.)

 

jedn.

stan ewidencyjny WZMiUW w Warszawie

Oddział WZMiUW w Warszawie

Ciechanów

Ostrołęka

Płock

Radom

Sokołów Podl.

Warszawa

cieki naturalne

km

7 757

1 120

1 292

907

1 653

1 663

1 122

kanały

km

208

3

72

69

-

-

64

wały przeciwpowodziowe

km

602

13

20

121

132

134

182

stacje pomp

szt.

24

2

1

9

6

1

5

jeziora

szt.

9

-

-

6

-

-

3

zbiorniki wodne

szt.

19

1

-

2

9

5

2

budowle piętrzące

szt.

1 954

223

640

201

407

285

198

budowle wałowe

szt.

224

9

24

55

30

37

69