Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych

7 czerwca 2017

Środki finansowe pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, które pozostały do realizacji w 2013 roku.

W 2013 roku wydatkowano na ten cel 24 385 869,61 zł.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Środki finansowe pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, które pozostały do realizacji w 2014 roku.

W 2014 roku wydatkowano na ten cel 6 112 555,90 zł.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Środki finansowe pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, które pozostały do realizacji w 2015 roku.

W 2015 roku wydatkowano na ten cel 6 933 219,23 zł.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Środki finansowe pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, które pozostały do realizacji w 2016 roku.

W 2016 roku wydatkowano na ten cel 4 219 530,89 zł.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY