Dokumenty dot. współpracy

5 lipca 2017

29 listopada 2016 r. w siedzibie urzędu marszałkowskiego władze województwa i władze samorządowe podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie przebudowy prawostronnego wału przeciwpowodziowego Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki. – To przykład roztropności władz samorządowych i umiejętności współpracy – zauważył marszałek Adam Struzik. Sygnatariusze zobowiązali się do współfinansowania opracowania dokumentacji projektowej, która będzie pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu przygotowania inwestycji.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY
4 lipca 2017
Przebudowa rzeki Węgierka w km 9+700 – 20+650, gm. Przasnysz, pow. Przasnyski”; „Budowa przepływowego zbiornika retencyjnego w obszarze miasta Przasnysz oraz gminy Przasnysz”; „Efektywne zapobieganie powodziom na terenie powiatu przasnyskiego oraz minimalizowanie ich skutków poprzez rozbudowę istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele”.
ZOBACZ SZCZEGÓŁY