O portalu "GeoMelioMazowsze"

INFORMACJA - PORTAL NIE DZIAŁA, POINFORMUJEMY O JEGO PONOWNYM URUCHOMIENIU W MOMENCIE GDY BEDZIEMY W STANIE OKRESLIĆ DOKŁADNIE TERMIN