Uprzejmie informujemy, że dzień 31 października 2016 r. bedzie dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.
 
Data publikacji: 20-10-2016 r.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Płocku zawarł umowę na dofinansowanie zadania pn. „Rzeka Wierzbica - udrożnienie koryta wraz z odbudową budowli regulacyjnych i przebudową przepustów w km 25+955 – 31+475”

 
Data publikacji: 11-10-2016 r.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2016 Dyrektora WZMiUW w Warszawie z dnia 14.04.2016 r. uprzejmie informujemy, że dzień 15 października 2016 r. (sobota) ustala się dniem pracy w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie natomiast dzień 31 października 2016 r. bedzie dniem wolnym od pracy . Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.
 
Data publikacji: 29-09-2016 r.
Protokół nr 21 z posiedzenia zespołu koordynacyjnego ds. oceny realizacji zadań objętych porozumieniem w sprawie renaturyzacji jezior w gminie Łąck pow. płocki które odbyło się w dniu 20.06.2016r. w Sali Konferencyjnej Hali Sportowej w Łącku.
 
Data publikacji: 19-08-2016 r.
Uprzejmie informujemy, że w piątek 12 sierpnia 2016 r. Inspektorat w Otwocku z siedzibą w Sobiekursku będzie czynny w godzinach 7.30 - 14.30. Za utrudnienia przepraszamy.
 
Data publikacji: 10-08-2016 r.