Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Warszawie uprzejmie informuje, że istnieje możliwość wydzierżawienia i eksploatacji do celów Małej Elektrowni Wodnej jazów:

  • położonego na rzece Świder w km 39+490 w miejscowości Wola Sufczyńska, gmina Kołbiel, powiat otwocki.
  • położonego na rzece Świder w km 21+340 w miejscowości Wola Karczewska, gmina Wiązowna, powiat otwocki.
 
Data publikacji: 16-05-2012 r.

Stanowisko zespołu ds. renaturyzacji jezior w gm. Łąck powiat płocki w sprawie likwidacji Łºródeł zanieczyszczeń ściekowych nad Jeziorami Łąckimi "“ jako problemu wojewódzkiego
(realizacja ustaleń Zespołu koordynacyjnego do renaturyzacji jezior w gminie Łąck z dnia 1 lipca 2011 r.)

 
Data publikacji: 26-03-2012 r.

Marszałek Adam Struzik wystosował pismo do Ministra Środowiska w sprawie wyeliminowania przyczyn i likwidacji skutków powodzi z 2010 r. na terenie powiatu płockiego.

 
Data publikacji: 20-03-2012 r.

Oddział Warszawski SITWM organizuje wycieczkę w Karpaty Wschodnie (na Huculszczyznę). Planowany termin podróży to 13-19 maja 2012 r. Wszelkich informacji udziela i zapisy przyjmuje Pan Wojciech Rayski Tel. 22-620-50-39 lub 601-978-802, e-mail: wojciechrayski@gmail.com.

Zapisy na wycieczkę oraz pierwsza rata w wysokości 600 zł są przyjmowane do dnia 20 marca 2012 r.

 
Data publikacji: 20-03-2012 r.

Oddział WZMiUW w Płocku ogłosił przetarg na likwidację przesiąków wału przeciwpowodziowego w Dolinie Ośnickiej gm. Słupno pow. płocki.

Inwestycja prowadzona jest w ramach usuwania skutków powodzi z maja/czerwca 2010 r. i jest finansowana z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oraz z dotacji celowej budżetu państwa.

 
Data publikacji: 02-03-2012 r.