Protokół nr 19 z posiedzenia zespołu koordynacyjnego ds. oceny realizacji zadań objętych porozumieniem w sprawie renaturyzacji jezior w gminie Łąck pow. płocki które odbyło się w dniu 26.06.2014r. w Sali Konferencyjnej Hali Sportowej w Łącku.
 
Data publikacji: 16-07-2014 r.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2014 Dyrektora WZMiUW w Warszawie z dnia 25.03.2014 r. uprzejmie informujemy, że w dniu 20 czerwca br. (piątek) Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie będzie nieczynny. Odpracowaliśmy ten dzień 7 czerwca br. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.
 
Data publikacji: 17-06-2014 r.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Warszawie informuje, że trwają prace nad określeniem warunków umożliwiających „gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa”, którego administratorem jest WZMiUW Oddział Warszawa. Warunki te zostaną opublikowane na stronie internetowej WZMiUW po 15 maja 2014 roku. Pragniemy dodać, że obowiązuje nas ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu ofert. Oferent dający najlepsze warunki utrzymania obiektu i dzierżawy otrzyma możliwość jego eksploatacji.

 
Data publikacji: 18-04-2014 r.

22 listopada 2013 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.:
,,Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów''

 
Data publikacji: 18-04-2014 r.

W dniu 04 października 2013 r. odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo" gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski”


Inwestycja została zrealizowana w ramach „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”;
Oś I - „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”; działanie 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”; Schemat II – „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

 
Data publikacji: 03-01-2014 r.