Protokół nr 20 z posiedzenia zespołu koordynacyjnego ds. oceny realizacji zadań objętych porozumieniem w sprawie renaturyzacji jezior w gminie Łąck pow. płocki które odbyło się w dniu 19.06.2015r. w Sali Konferencyjnej Hali Sportowej w Łącku.
 
Data publikacji: 03-07-2015 r.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2015 Dyrektora WZMiUW w Warszawie z dnia 16.04.2015 r. uprzejmie informujemy, że dzień 23 maja 2015 r. (sobota) ustala się dniem pracy w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie natomiast dzień 5 czerwca 2015 r. bedzie dniem wolnym od pracy . Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.
 
Data publikacji: 20-05-2015 r.
W dniu 25.04.2015 r. przy udziale Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Tadeusza Nalewajka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się uroczyste zakończenie zadań inwestycyjnych pn. Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. pułtuski oraz Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „Skaszewo II”, gm. Gzy, pow. pułtuski realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Więcej informacji o przedmiotowych inwestycjach w prezentacji.
 
Data publikacji: 11-05-2015 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku (format pliku załącznika PDF)
 
Data publikacji: 01-04-2015 r.
W dniu 20 marca 2015r przy udziale Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odbył się odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji zadania pn. „Rzeka Mołtawa – budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów”.
 
Data publikacji: 23-03-2015 r.