Witamy w Wojewódzkim Zarządzie
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie jest Wojewódzką Samorządową Jednostką Organizacyjną utworzoną Uchwałą Nr VIII/27/99 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 1999 r. i działa w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr 167/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2014 r.
WZMiUW
ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa
tel.: 22 566 20 00 fax: 22 843 80 71
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
Portal Funduszy Europejskich Samorząd Województwa Mazowieckiego Unia Europejska